Vi tackar för oss!

Efter nästan tre år är vårt kulturrådsprojekt slut och vi tackar för oss. Vi har haft en rolig tid där vi har lärt oss mycket och mött många helt fantastiska människor. Det projektet resulterat i kan du läsa i våra inlägg på hemsidan. Där finns också möjlighet att hitta information om de verksamheter som fortsätter efter det att vårt projekt är slut.