År 2019 firade Sverige hundra år av kvinnlig rösträtt, detta viktiga datum inspirerade curatorn Abir Boukari att starta ett projekt med kvinnliga konstnärer, detta var starten av Meeting of Minds. Projektet har ett särskilt fokus på upplevelsen av feministiska visuella praktiker som rör migration och exil som en personlig upplevelse och hur det är att ha en transkulturell bakgrund och bli en del av mer än ett samhälle.

I november 2020 mitt under pandemin så blev jag inbjuden att delta i ett nätverk initierat av curator Abir Boukari som driver konstplattformen "All art now" i Stockholm. Abirs tanke var från början att initiera ett nätverk för konstnärer att träffas och utbyta erfarenheter. Men då pandemin hindrade oss från att träffas så blev nätverket och utbytet snarare en serie möten online. Dessa möten resulterade i flera utställningar samt filmer, oerhört viktigt i en period där nya möten och kontakter var ytterst få på grund av pandemins begränsningar att möta nya kollegor.